Disclaimer

ALGEMEEN
De Praktijk voor Bioresonantietherapie stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Alle informatie die de Praktijk voor Bioresonantietherapie op het internet verspreidt is met zorg samengesteld. Aan de inhoud van deze informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De Praktijk voor Bioresonantie therapie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

COPYRIGHT
Alle (auteurs-)rechten op deze informatie te weten teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan De Praktijk voor Bioresonantietherapie, en / of haar leveranciers. Informatie van De Praktijk voor Bioresonantietherapie ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Praktijk voor Bioresonantie therapie.

VEILIGHEID
Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient bezoeker rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. De Praktijk voor Bioresonantietherapie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

AANSPRAKELLIJKHEID
De Praktijk voor Bioresonantietherapie is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van deze gegevens.